ANALIZA MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI PRODAJE PODJETJA

Svoje podjetje lahko prodate samo enkrat, zato storite to tako, kot je prav! Mi vam pri tem znamo pomagati.  S pripravo kakovostne dokumentacije in pravih informacij vam prihranimo čas in vas opolnomočimo, da se boste pravilno odločili.

Pridobili bomo vse potrebne informacije, ki jih potrebujete za odločitev, ali se podati v prodajo podjetja. Seznanili vas bomo s celotnim procesom in vam pomagali z napotki, kako maksimirati ceno, omejiti tveganja, izbrati pravega kupca in izpeljati prodajo brez zapletov, če se zanjo enkrat odločite.

Razumevanje poslovnega okolja je ključno.

Če razmišljate o prodaji svojega podjetja v naslednjih petih do desetih letih, je že danes čas, da začnete raziskovati realne možnosti na trgu. V tem primeru vam bomo z veseljem predstavili proces prodaje in vam zaupali nekaj pomembnih skrivnosti. Pripravili vas bomo sistematično analizo, ki vam bo omogočila vpogled v aktualna dogajanja na trgu v zvezi s/z:

 • trenutnim nahajanjem podjetja v makroekonomskem ciklu ter z napovedmi;
 • časovnim tempiranjem prodaje glede na makroekonomski cikel;
 • trenutno atraktivnostjo panoge za nakupe in prodaje podjetij;
 • analizo prodaj podjetij v sorodnih panogah, glede na razpoložljive podatke v Sloveniji in državah Srednje in Vzhodne Evrope.

Razumevanje potencialnih kupcev vodi do pravih odločitev.

Kupci podjetij so različni. So strateški ali finančni. Med njimi so lahko multinacionalke, finančni skladi, družinske pisarne, poslovni angeli ali kdo drug. Vsak od njih ima svoje zahteve, specifične cilje in posebne karakteristike, kar vse vpliva na položaj in razvoj podjetja tudi po prodaji. Zato je ključno, da lastnosti potencialnih kupcev dobro poznamo in razumemo. Enako tudi velja, da potencialni kupci dobro poznajo in razumejo vas – prodajalca. V ta namen je treba:

 • identificirati strateške in finančne skupine potencialnih kupcev,
 • izdelati profil idealnega kupca podjetja,
 • pripraviti ožji izbor optimalnih kupcev in
 • analizirati potencialne smeri razvoja podjetja v odvisnosti od skupin potencialnih kupcev.

Optimizacija prodajne cene je pomemben dejavnik.

Vsak kupec ni primeren za nakup vašega podjetja, ne glede kakšno ceno ponudi. Prav tako tudi ni modro za vsako ceno prodati podjetja še tako primernemu kupcu. Edina prava taktika je pridobiti pravega kupca za pravo ceno! V dokumentu, ki ga pripravimo, bomo predlagali rešitve točno po meri vaše situacije in ciljev.

 • Vaše podjetje bomo okvirno ovrednotili z razponom prodajne cene.
 • Predlagali in osvetlili bomo različne možne transakcijske strukture: delno ali celotno prodajo, vašo vlogo v podjetju po prodaji, okvirne pogoje transakcije ipd.
 • Navedli bomo finančna in strateška priporočila za optimiziranje prodajne cene.
 • Predlagali bomo ustrezno pravno strukturo podjetja za prodajo.

Kako natančno poteka postopek prodaje podjetja?

Postopek prodaje podjetja vam bomo podrobno predstavili osebno in pisno. S tem boste dobili vse ključne informacije, kaj vas čaka v posameznem koraku, katere naloge mora opraviti management, katere drugi zaposleni v podjetju in katere je dolžan izvesti zunanji svetovalec. Te so:

 • faze v procesu prodaje podjetja in obrazložitev vsake faze,
 • priprava dokumentacije (teaser in informacijski memorandum),
 • postopek in načini kontaktiranja potencialnih kupcev,
 • skrbni pregled podjetja,
 • pravna izvedba transakcije,
 • zahteve ali možnosti angažiranja v podjetju po prodaji.

Dodatno k razlagi postopka pripravimo tudi kontrolno listo za vašo individualno situacijo, ki razloži vse korake od izdelave tega dokumenta do končnega izhoda.

Zakaj se je modro odločiti za ta korak v sodelovanju z nami?

 • Če se boste kdaj kasneje odločili za prodajo, boste imeli že raziskane različne možnosti.
 • Razumeli boste, na kakšne vse načine bi lahko strukturirali transakcijo.
 • Vse ključne informacije o prodaji boste pridobili na enem mestu.
 • Do končne odločitve boste prišli brez stresa in pritiskov.
 • Na vsa vaša vprašanja v zvezi s prodajo podjetja boste imeli že odgovore.

Analiza možnosti in priložnosti za prodajo vam prinaša naslednje koristi:

 • maksimirano prodajno ceno,
 • pravilno časovno tempirano prodajo,
 • minimalna potencialna tveganja,
 • pripravljene in organizirane interne vire v primeru odločitve za prodajo,
 • manj stresa zaradi razumevanja celotnega procesa.

Namen analize je pomagati lastnikom podjetij odgovoriti na vprašanja: ali naj se podajo v postopek prodaje ali ne; kako naj spoznajo in se lotijo prodajnega postopka; kaj lahko pričakujejo v posameznih prodajnih fazah; kdaj, komu in na kakšen način naj prodajo svoje podjetje in kako naj maksimirajo ceno.

Ponudba zajema:

 • strokovno pripravljen dokument,
 • osebno predstavitev, v živo ali prek spleta,
 • individualno svetovanje.

V primeru izdelave takega dokumenta in posledično odločitve za prodajo, boste imeli v dokumentu že informacije z veliko ključnih vhodnih parametrov za izdelavo prodajne dokumentacije. In če se odločite za naše svetovanje tudi za sam postopek prodaje, vam pri fazi izdelave dokumentacije priznamo del vložene investicije.