PRED PRODAJO PODJETJA SE DOBRO PRIPRAVITE

Ali želite svoje podjetje prodati po najvišji možni ceni? Potem se morate osredotočiti na dobre poslovne rezultate in podjetje dobro pripraviti za prodajo!

Mi smo tu, da vam pomagamo.

Priprava podjetja za prodajo je zahtevno in dolgotrajno delo. Podjetje je potrebno usposobiti s pravnega in finančnega vidika in urediti vse poslovne funkcije tako, da bo primerno za prodajo. Naša strokovna pomoč bi vam prišla pri tem še kako prav. Seznanili bi vas s celotnim procesom in posebej z izzivi skrbnega pregleda, na katere boste morali biti posebej pozorni.

Osredotočite se na bistvo – na maksimiranje poslovnih rezultatov. 

Prodajna cena podjetja je odvisna od njegovega strateškega položaja, zgodbe, potenciala in najpogosteje od finančnih rezultatov (EBITDA). Pred prodajo mora biti podjetje čim bolj dobičkonosno in stabilno ter imeti potencial nadaljnje rasti.

 • Osredotočite se na čim boljše strateško in finančno poslovanje podjetja.
 • Pripravo podjetja za prodajo prepustite strokovnjakom in se sami raje posvetite poslovnemu usposabljanju podjetja.

Dobra priprava je ključ do uspeha.

Dobra priprava podjetja za prodajo in izvedba sklopa dejavnosti pred začetkom postopka prodaje se vam bosta večkratno obrestovali v večji samozavesti v pogajalski fazi, hitrejši izvedbi skrbnega pregleda, poglobljenem razumevanju celotnega postopka in v učinkovitejših poslovnih funkcijah podjetja.

V sodelovanju s strokovnjaki vam bo uspelo:

 • pripraviti podjetje za prodajo v skladu s kontrolnim seznamom za skrbni pregled;
 • urediti poslovne funkcije, ki so pod drobnogledom v fazi skrbnega pregleda;
 • izvesti ukrepe za optimiziranje prodajne cene;
 • pripraviti pogajalske argumente za različne segmente kupev.

Maksimiranje prodajne cene

Zelo pomemben vidik pri pripravi podjetja za prodajo je maksimiranje prodajne cene. Podjetje mora biti pripravljeno finančno, strateško in vsebinsko. To zahteva uvedbo vrste ukrepov, ki med drugim vključujejo optimizacijo stroškov, odpravo pomanjkljivosti v poslovanju in ureditev portfelja izdelkov. Za uspešno izvedbo skrbnega pregleda in doseganje optimalne prodajne cene je zato potrebno:

 • podjetje dodatno strateško pozicionirati,
 • ga finančno optimizirati in določiti finančne cilje,
 • odpraviti morebitna tveganja v izogib  zniževanju njegove vrednosti in
 • vnesti dodatne ukrepe za maksimiranje prodajne cene.

Skrbno pripravljen prodajni proces je imperativ. Prepustite ga strokovnjakom!

Medtem ko se boste vi osredotočali na vodenje podjetja, se bomo mi posvetili pripravljanju podjetja za prodajo. Celoten postopek bomo vam in vašim sodelavcem predstavili osebno in pisno. S tem boste dobili vse bistvene informacije o tem, kaj lahko pričakujete v vsakem koraku, katere naloge mora opraviti vodstvo, katere drugi zaposleni in katere zunanji svetovalec.

 • Podrobno se boste seznanili s fazami prodajnega procesa in kaj je potrebno storiti v vsaki fazi.
 • Zaupajte nam. Vodili vas bomo skozi vse faze, vam svetovali, pripravili kontrolne sezname in še marsikaj.
 • Odgovorili vam bomo na vsa vprašanja in vam svetovali pri najtežjih odločitvah.

Dodatno vam lahko izdelamo analizo prodajnih možnosti in priložnosti. Na tej podlagi bomo identificirali potencialne kupce, dodatno utemeljili vrednotenje podjetja in vam pomagali pri časovnem načrtovanju prodaje.

Zakaj se je modro odločiti za ta korak v sodelovanju z nami?

 • Lahko se boste osredotočali le na posel in optimalne rezultate.
 • Skozi vse faze priprave podjetja vas bomo sistematično vodili mi.
 • Vaše podjetje bo bolj organizirano in pripravljeno na vse izzive.
 • Postopek skrbnega pregleda bo hitrejši in z manj zapleti.
 • Vse ključne informacije o prodaji boste imeli na enem mestu.
 • Na vsa vprašanja v zvezi s prodajo boste imeli že odgovore.

Priprava podjetja za prodajo vam bo prinesla naslednje koristi:

 • maksimalno prodajno ceno in hitrejši postopek prodaje,
 • pripravljeno podjetje za prodajo,
 • manjše tveganje in manj odprtih vprašanj med skrbnim pregledom,
 • večjo samozavest pri pogajanjih s ključnimi potencialnimi kupci,
 • manj stresa zaradi dobrega poznavanja celotnega procesa.

Pripraviti podjetje za prodajo pomeni pomagati lastnikom urediti interne zadeve: urediti poslovne funkcije in vse v zvezi s skrbnim pregledom, izvesti ukrepe za dosego optimalne prodajne cene, razložiti kaj pričakovati v vsaki prodajni fazi in še več.

Ponudba zajema:

 • sestavo delovnega načrta za pripravo podjetja po poslovnih funkcijah,
 • pripravo kontrolnega seznama za prodajo,
 • redna preriodična srečanja z lastniki za implementacijo ukrepov,
 • redna poročila o stanju pripravljenosti podjetja in časovnega načrtovanja prodaje,
 • individualno svetovanje o prodaji.

Priprava podjetja za prodajo traja ponavadi od 6 do 24 mesecev. Običajno poteka v ožjem krogu lastnikov in vodilnih delavcev. Priprava še ne pomeni končne odločitve za prodajo, v vsakem primeru pa zagotavlja bolj urejeno podjetje. Dodatno k pripravi podjetja je smiselno raziskati tudi prodajne možnosti in priložnosti in identificirati potencialne kupce.