STORITVE

Prodaja podjetja

Bora Partners vodimo celoten proces prodaje podjetij na mednarodnih trgih in pomagamo prodati podjetje optimalnemu kupcu za pravo ceno. Če ima podjetje prodajno dokumentacijo že pripravljeno (napovednik, informacijski memorandum, poslovni načrt itd.), iščemo potencialne kupce prek svoje mreže stikov, dokler ne najdemo optimalnega.

Naša močno razvejana poslovna mreža med kupci v Regiji in na globalnih kapitalskih trgih zajema investicijske banke in sklade, sklade zasebnega kapitala, korporacije, družinske pisarne ter poslovna združenja in klube, ki iščejo nove priložnosti za nakup.

Poleg obstoječe mreže uporabljamo tudi naš notranji postopek prodaje podjetij; sistematično raziščemo trg, identificiramo optimalne kupce, vzpostavimo stik z njimi in izvedemo celoten prodajni postopek.

Kako poteka tipičen proces prodaje podjetja?

 • Določimo cilje in vrednost podjetja (vključno z razponom prodajne cene);
 • Določimo cilje in vrednost podjetja (vključno z razponom prodajne cene);
 • identificiramo potencialne kupce
  • prek lastne mreže in
  • lastno razvitega procesa prodaje;
 • umerimo potencialne kupce s podjetjem;
 • vzpostavimo kontakte s potencialnimi prevzemniki in zberemo interese za prevzem;
 • strukturiramo transakcijo in zberemo prevzemne (nezavezujoče) ponudbe;
 • vzpostavimo podporo procesu skrbnega pregleda in pogajalskemu procesu;
 • nudimo poslovno, finančno in pravno podporo pri izvedbi transakcije.

Proces vedno prilagodimo željam in potrebam. Če ima podjetje že pripravljena gradiva in del procesa že izvaja s kom drugim, se pogosto vključimo za iskanje potencialnih prevzemnikov prek naših kontaktov.

Naše odlike in konkurenčne prednosti:

 • močna regionalna in globalna poslovna mreža,
 • fleksibilnost pri načinu in v postopku sodelovanja,
 • razumevanje prodajalčevih potreb, želja in željenih ciljev,
 • uporaba najsodobnejših prodajnih pristopov.

Če razmišljate o prodaji podjetja, vas vabimo, da se obrnete na nas. Z veseljem se bomo sestali z vami na brezplačnem posvetovalnem sestanku, da skupaj preučimo možnosti sodelovanja.

Ostale storitve

storitve

Vzpostavitev družinske pisarne

storitve

Prevzem podjetja

storitve

Mednarodno povezovanje